تبلیغات
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی - دخترازدست رفته.فصل45
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی

رمان دختر از دست رفته به قلم محدثه

فصل 45ادامه ی مطلب ...
توضیح: بچه ها من این رمان رو دارم قسمت هاشو مینویسم و میزارم و قصد دارم بزارمش تو سایت 98 یا هنوز کاملش نکردم و چون تند مینویسم ممکن اشتباه تایپی داشته باشم و شاید یه جاهایش رو تغیر بدم به هر حال تو وبلاگ خودم میزارم که ببینم طرفدار داره یانه . ژآنر:عاشقانه . طنز. کلکی. درام.جنای
ممنون از دوستای که دارن حمایتمون میکنن

((ارسام))
محدثه داش بال بال میزد که من نبینمش . برای همین خودم سریع گرفتمش . کنارش نشستم یه البوم بزرگ با طرح گل بود . از صفحه ی اول بازش کردم خیلی سراغ همچین چیزی میگشتم. عکسای بچگی عشقم .
اولین عکسی که به چشمم خورد یه نوزاد که میدونستم محدثه اس با لباس صورتی رنگ .تو عکس بعدی یه یک سالش بود و با تاپو شلوارک دخترونه ،کله شو کرده بود تو هندونه خیلی قشنگ شده بود عکش بعدی رو تو حوض اب گرفته بودن سه سالش بود کلا لباسش روپرت کرده بود لبه حوض و تو اب داشت واسه خودش قهقه میزد . تو عکس بعدی که تولد 4 سالگیش بود انگشتش رو تو کیک کرده بود و با خامه رو صورتش شکلش کشیده بود خیلی بامزه شده بود الان خیلی تپل نیست ولی تو بچگیش خیلی تپل و بامزه بود از اون دختر بچه های خوردنی .
اروم طوری که خودش بشنوه گفتم:هعی خانوم بچگیت تپل تر و بامزه تر بودی الان من ضرر کردما .
امپرش پریدهوا ولی جلو اونا چیزی نگفت .
تو عکس بعدی که دیگه فکر کنم شیش سالش بود چادر سر کرده بود و پشتش گمبد امام رضا بود . خیلی خانوم شده بود عکسای بعدیشم تو مدرسه و خونه و پارک و ...
خیلی از دیدنشون خوش حال شدم از دلمم نمیومد پسش بدم مخصوصا اون عکسه که با هندونه گرفته بود برای همین خیلی نامحسوس کش رفتمش و گزاشتمش تو جیب کتم.
ساعت 11 شده بود داشتم میمردم از خواب چشمام داشت میرفت دیگه. دیشبم که درست نخوابیدم صبحم زود رفتم سرکار .
محدثه خیلی سر حال داشت با مامانش حرف میزد از دلم نمویومد بگم بریم خونه .عشقم تازه امروز مامان باباش رو پیدا کرده .
باباش که دید من چشمام داره میره گفت:خانم جای محدثه و شوهرش روتو اتاق محدثه بنداز .
کتم رو برداشتم و گفتم:خیلی ممنون ما زحمت نمیدیم میریم خونه.
مامان محدثه:مگه من بزارم که شما برید همین الان جاتون ر ومیندازم .
چادرش رو محکم به کمر زد و بلند شد رفت سمت یه اتاقی .
به محدثه نگاه کردم چشماش پر از التماس بود اروم گفتم:چیشده؟
--ارسام میمونیم اره؟
دیگه چی بگم همچین گفت ارسام تا ته دلم ریخت .
لبخند زدم و گفتم:باشه خانومم میمونیم .
یکم بعد مامانش امد گفت :پسرم بفرماید اتاق جاتون رو انداختم .
هنوز اسم مامان بابای زنم رو نمیدونستم خیلی خنده داره . امدم تشکر کنم که دیدم چی باید صداش بزنم .برای همنی به یه تشکر خالی اکتفا کردم رفتم تو اتاق که حس کردم مامان محدثه بهش اشاره کرد که پاشو برو پیش شوهرت .اونم عین بچه های حرف گوش کن امد.
در اتاق رو باز کردم یه اتاق خیلی دخترونه یه فرش با طرح فانتزی صورتی با میز تحریر چوبی با صندلی تخت گوشه ی اتاق جمع شده بود و نمیشد روش خوابید یه کمد پر از اسباب بازی و وسایل دخترونه هم کنار پنجره بود . درکل خونه معمولی و دنجی بود .
دو تا تشک ابی با بالشت سفید و پتو گلبافت با طرح گلای ابی رو زمین پهن شده بود یه دست لباسراحتی  مردونه نو هم کنار یکی از تختا بود . محدثه امد تو اتاق و در رو بست .
برگشتم سمتش لبخند زد و امد اروم گونه ام رو بوسید بعد کش سرش رو در اورد و حیرت زده به اتاق نگاه کرد .
--وای باورم نمیشه ارسام مامان همه ی وسایل منو مثل قبل چیده ولی حیف دیگه بدردم نمیخوره .
تی شرت طوسی رنگ رو از زمین برداشتم خب عادت نداشتم تو خواب تی شرت بپوشم از طرفی میترسیدم شب در اتاق باز بشه و بگم وای وای چه داماد بی نظاکتی داریم .
--محدثه میشه در اتاقت رو قفل کنی؟
برگشت سمتم چشاش چها ر تا شد خندیدم و گفتم :منظورم اون نبود بابا من میخوام لباسم رو در بیارم تو که میدونی عادت ندارم با لباس خوابم میترسم در رو باز کنن.
خندید  گفت:نترس خیالت راحت من وقتی دختر خونه بودم بابام اول در میزد بعد میومد داخل اتاقم حالا که ازدواج کردم جای خود دارد .
با خیال راحت دکمه پیرهنم رو باز کردم و انداختش رو میز فقط شلوارم رو با اون شلوار ورزشی طوسی عوض کردم و اروم گفتم:ای کاش به جای اینم شلوراک میدادن .
--اوهووو دیگه زیادی خودمونی میشی .
شلوارمم همون جا گزاشتم و به دیوار تکیه دادم و نشستم . محدثه درکمد رو باز کرد یه تونیک یاسی با شلوار بنفش سیری در اورد .
--ارسام روتو اون ور میکنی؟
خندیدم و گفتم:خنگه شوهرتم کجا برگردم بزار فیض ببرم چشمو دلم سیر بشه به گرگای جامعه کاری نداشته باشم .
خندید و با خیال راحت لباسش رو عوض کرد.
--دلم سوخت برات طفلی گرگا جامعه سراغتن ارهع؟
دیگه چشمام داشت میرفت رفتم تو جام دراز کشیدم و گفتم: محدثه چراغ رو خاموش میکنی خیلی خوابم میاد .
چراغو خاموش کرد و اونم امد دراز کشید اخیش چقدر خاموشی و سکوت خوبه.
یکم تو جاش وول خورد و منم که کم تحمل دستم رو دورش حلقه کردم که نتونه تکون بخوره.
--بانوم بخواب دیگه خیلی خسته ام .
اروم گرفت سرم رو میون موهاش فرو بردم و یه نفس عمیق کشیدم کل وجودم پر از لذت و ارامش شد .
دیگه تکون نمیخورد و اروم گرفته بود . این چند وقته بخاطر بارداریش کم حوصله و خسته بود ولی امروز چون مامان باباش رو دیده بود خیلی پر انرژی بود و از انرژی اون منم شارژ شده بودم .
اروم گفت:ارسام خوابیدی؟
سرم روبیشتر تو موهاش فرو بردم و گردنش ر وبوسیدم .
--نه گلم هنوز نخوابیدم . جایت درد میکنه ؟
--نه درد ندارم فقط تنم کوفته است ولی انقدر هیجان دارم که خوابم نمیبره .
لبخند زدم و از زیر پتو دستم رو روی شکمش قرار دادم و گفتم:محدثه.
--جانم.
جانمش برام شیرین بود تو اون لحظه انقدر قشنگ گفت که دلم خالی شد .
--میدونی امروز بچمون میره تو 3 ماه .
صدای خنده ی ریزش تو اتاق تاریک پخش شد و گفت:مگه تو حساب میکنی ؟ نه من دقیقا نمیدونستم .
شکمش رو نوازش کردم و گفتم:مگه میتونم فراموش کنم . ازت ممنون که منو بابا کردی عزیزم.
سرش رو کج کرد و یه بوسه روی بازوم نشوند و گفت: منم ممنون که امروز اوردیم خونه ی بابام .
چشماش رو بست .
--میگم عروسیمون رو کی بگیریم .
یهو چشماش رو باز کرد و گنگ نگام کرد .
--عروسی ؟با وجود بچمون ؟مردم چی میگن .
--خب مگه چیه ؟ نگو نه که نمیشه من دوست دارم برای دختر ارزوهام بهترین عروسی رو تو بهترین باغ بگیرم . خودت چی ؟مگه نمیگن شب عروسی ارزوی هر دختریه پس چی شد ؟
پلک زد و گفت: اوهوم ولی هر روز داره برایم سخت تر از دیروز میشه خستگی و کفتگی تنم بوهایی که حس میکنم و بد تر از همه این بالا اوردن ها حالا فکر کن یه روز شلوغ و پر سرو صدا هم باید بگذرونم .
--خب بعد از اینکه بچمون بدنیا امد چی؟
خندید و گفت : خیلی خنده داره با لباس عروس باید بهش شیر بدم اوهوم .
--وای نمیدونی چقدر دلم میخواد این صحنه رو ببینم .
خندید و باز وول خورد دیگه داشتم کلافه میشدم دستم رو لای موهاش کشیدم و نشستم تو جام و با تشر اجندان ارومی گفتم : چی شده چرا انقدر تکون میخوری مشکلی داری؟
اونم مثل من نسشت و سرش رو پایین انداخت .
--خب بو اذیتم میکنه حس میکنم الانکه بالا بیارم .
به صورت معصومش که حالا گرفته بود نگاه کردم حواسم نبود که صبح ادکلن نزنم ولی باز خیلی کم زدم نمیدونستم انقدر تحریکش میکنه .
دستم رو زیر چونه اش گزاشتم و صورتش روبالا اروم .
--ببخشید گلم صدام رو بالا بردم اشکال ندارم بغلت نکنم بو اذیتت نمیکنه؟
سرش روتکون داد و گفتم :نه نه منظورم این نبود که بوی تو اذیت میکنه میدونی بخاطر .
--هیسس باشه اروم میدونم بخاطر بچه اس اگه نبود که من میدونستم باتو حالا بخواب .
لبخند زد و خم شد اروم لبم رو بوسید و شبخیر گفت خوابید منم یکیم بعد چشمام رفت .
((محدثه))
یه بار دیگه رفتم حیاط و کنار و لبه حوض ابی رنگ نشستم دستم رو بردم تو اب و حرکت دادم چند تا ماهی قرمز و سفید داشتن تو اب شنا میکردن با موج هایی که من به اب میدادم جوری حرکت میکرن که انگار دارن تو اب میرقصن و از این صحنه خیلی لذت بردم ولی دلم شور میزد نمیدونم شور چی شاید چون ارسام نیست .
دستی رو شونه هام قرار گرفت بعد صدای مامان که میگفت:دخترم چقر بیتاب شوهرتی حتما الان تو ترافیک این کرج گیر کرده اروم باش الان میرسن .
--نمیدونم مامان دلم شور میزنه.
ارسام صبح بلند شد رفت سراغ مامان باباش تا اونا رو بیاره اینجا .
--مامان. بابا چیکار میکنه ؟
--بابات داره قرانش رو ختم میکنه نمیدونی محدثه دیشب خیلی درمورد تو و شوهرت حرف زد راستش اولیش خیلی نگران بود ولی گفت با اراسم خیلی صحبت کرده و پسر خوبیه فقط دلم نمیخواست دخترم یه روز از در خونه بره و با یه مرد به اسم شوهر برگرده بدون اینکه کسی در خونه ام رو زده باشه .
مامان هم کنارم نشست و اونم دستی به اب حوض کشید .
--مامان ارسام خانواده مادری و پدری زیاد داره تو مهمونی خیلی هاشون رو دیدم ولی من جز شما کسی رو ندارم چرا ؟
--ما قبلا در مرود این موضوع حرف زدیم .
سرم رو تکون دادم و گفتم : اره  خیلی هم حرف زدیم اما هر دفعه من پرسیدم و شما جواب سر بالا دادی من دیگه بزرگ شدم مثل قبلنا نیست من به ارسام چی بگم درسته اون هنوز چیزی نگفته ولی فردا پس فردا نمیگه دختر تو چرا دایی نداری خاله نداری عمه و عموت کوشن .
مامان سرش ر و تکون داد و چشماش رنگ غم گرفت و گفت:میفهمم چی میگی من نیمتونم با بابات حرف میزنم اگه خواست خودش همه چیز رو بهت میگه .
این یه قدم بزرگ بود مامان نرم شده بود و وقتی مامان اوکی باشه بابا دوکیه خخ چی گفتم دوکیه .
ولی خیلی دلم میخواد بدونم بغیر از ادمای این چهار دیواری کس دیگه ای رو دارم یا نه کسایی که تمام این مدت ازم پنهون بودن و حتی کلمه ای ازشون نشنیده بودم و حتی حق نداشتم کلمه ای ازشون بپرسم .
بلند شدم و رفتم داخل خونه تا رسیدم به اشپز خونه به خودم امدم دیدم یه لیوان و پارچ اب دستمه هیچ نفهمیدم چطور از کنار مامان به اینجا رسیدم . نمیدونم فکرم کجاس شاید پیش ارسام یه حس خاصی دارم یه چیزی شبیه به دلشوره نمیدونم چه اتفاقی قراره بیوفته فقط خدا خدا میکنم که خوب باشه . تو دلم غوغاس یعنی اگه بابام از خانواده ی ارسام خوشش نیاد چی ؟ وای نه اگه باهم مشکل داشته باشن چی ؟ خب یکم اختلاف طبقاتی هست هر چی باشه بابای من یه معلم بازنشسته اس و مامانم خانه دار و داداشم تو نیرو انتظامی کار میکنه از خودمون یه این خونه حدودا 100 متری رو داریم با ماشین داداشم و خونه اش تو تهران .
ولی ارسام خودش که استاد دانشگاه اس باباشم ریس بیمارستانه و دکتره و مامانشم مدیر مدرسه اس یه خونه 300 متری دو طبقه هم که داره ماشین خودش و مامان عالیه و ارسامم که سوا . نمیدونم شاید دارم چرتو پرت میگم ادم که تو دلش بلبشور باشه به هر چیزی فکر میکنه ولی خب این حقیقته .
صندلی چوبی رو کشیدم بیرون و روش نشستم دستم رو زیر چونه ام تکیه دادم و ناخوداگاه به طرف میوه بزرگ روبه روم خیره شدم . تو میوه ها هلو به چشمم خود یهو دلم هوسش رو کرد یه دونه هلوی خوشرنگ از ظرف برداشتم و یه گاز گنده زدم .
--اوا دختر خب از یخچال میواه بر میداشتی من دو ساعت داشتم ظرف رو میچیدم .
سرم رو برگردونیدم دیدم مامان داره غر میزنه .
--خب مامان چیه مگه من چشم بچه ام گج بشه مهمه یا یه هلو ناقابل از تو ظرف کم بشه من واسه خودم نمیخورم که دارم میخورم تا بچم لپاش گلی بشه .
مامان مشغول مرتب کردن ظرف شد و گفت:اره جون عمت طفلک .
یه گاز دیگه زدم .
--ای بابا مامان تو که باز پای این عمه ی بد بخت منو وسط کشیدی بنده خدا معلوم نیست کدوم بدبخت بیچاره ای که تو از اول عمرم انقدر بهش بدو بیراه گفتی .
روسری سبز رنگش با شکوفه های نارنجیش رو صاف کرد و گفت:با دهن پر حرف نزن دختر هرچی من تو تربیت تو رشته کرده بودم پنبه شد.
--وا من دختر به این خوبی راستی مامان به بابا نگفتی ؟
--چیو ؟
سرم رو پایین انداختم و اروم گفتم:اینکه من بچه دارم ؟
اهی کشید که بند دلم پاره شد و گفت: چی بگم والا دیشب انقدر نالید از این تقدیر و دست سرنوشت که گفتم الان بهش بگم بابا بزرگ شده اوضاع بدتر بشه .
صدای زنگ کوچه بلند شد دلشوره و استرسم بیشتر شد .
--محدثه مامان تو برو در رو باز کن منم برم چادرم ر وبردارم و بابات رو صدا کنم . برو راهنمایشون کن داخل .
سرم رو تکون دادم و دویدم سمت حیاط نفسم گرفت صدای ارسام رو میشنیدم که بلند میگفت:اروم نخوری زمین .
اوا این از کجا فهمید منم .
به در رسیدم و بازش کردم مامان عالیه و بابا علی و ایسن پشت در بودن مامان عالیه سریع بغلم کرد و گفت:سلام عروس گلم نمیدونی چقدر خوشحالم که مامان بابات رو پیدا کردی .
کم مونده بود گریه ام بگیره بوسیدمش و بابا علی هم تبریک گفت و سلام و احوال پرسی کرد ایسن هم ابراز خوشحالی کرد و یه جعبه شیک شکلات کاکائویی هم بهم داد و گفت اینم شیرینی پیدا کردن مامان بابات .
--ارسام کو بابا علی ؟
--وقتی در زد رفت ماشین رو یه جای خوب پارک کنه .
--پس من منتظرشم شما بفرماید داخل مامان بابام خیلی وقته منتظرتونن .
اون 3 تا رفتن داخل و یکم بعد ارسام از سر کوچه امد . پیشونیم رو بوسید و گفت:خانم خوشگله ی ما چطوره ؟
گفتم:خوبه تو چطوری ؟
در کوچه رو بست و گفت: منم خوبم ولی تو یکم بی احتیاطی میکنی ها اخه برا چی میدویی که نفست بگیره یکم مراعات کن تو الان علاوه بر خودت باید مراقب یه فرشته کوچولو هم باشی .
دستم رو فشرد و اروم مسیر حیاط رو طی کردیم دلم یکم اروم گرفت فکر کنم دلم واسه ارسام تنگ شده بود به دلشوره داشتم ولی عجیبه هنوز یکم ته دلم خالی بود .
--چیه گرفته ای ؟
سرم رو بلند کردم دیدم با دو تا چشمای سیاهش گره خورده به چشمام . اسوده خاطر نفس عمیقی کشیدم و گفتم : نمیدونم چرا فکر کنم چون بابام نمیدونه حامله ام .
گونه ام رو نوازش کرد و گفت:اولش شاید یکم جا بخوره ولی باهاش کنار میاد شرایط تو یکم خاص بود حالا بریم داخل بد جوری ساکتن .
راست میگفت از وقتی رفتن داخل جیکشون هم در نیومد .
در رو باز کردیم وارد حال شدیم با کمال تعجب دیدیم مامان بابای من زل زدن به مامان بابای ارسام و کسی چیزی نمیگه انگار چیزی رو نمیخوان قبول کنن یا بارو چیزی براشون سخته سکوت سختی بود ولی باید میشکستمش تو فکر این بودم که چی بگن که ارسام پیش دستی کرد .
--خب ایشون بابای من علی جوانمرد و مامانم عالیه سالار و خواهرم .
حس کردم مامان داره میلرزه و پاهاش سست شده دویدم سمتش و از پهلو گرفتمش .
--چی شده مامان چت شد چرا یخ کردی . شما ها چرا اینجوری شدید .
ارسام امد کمکم کرد مامان رو نشوندیم رو مبل و ایسن هم که مثل ما از همه جا بی خبر سریع از روی میز یه لیوان شربت برداشت داد به من . اروم اروم یکمشو به مامان دادم بابا چشماش رو بسته بود انگار داشت یه عصبانیتی ر وکنترل میکرد یا یه همچین چیزی تنها چیزی که باعث سکشت سکوت میشد منو ارسام و ایسن بودیم حال مامان بهتر شد ولی هنوز ساکت بود و به مامان عالیه نگاه چشماش پر اشک بود یه لحظه کلافه شدم و گفتم.
--میشه یه نفر بگه شما ها چرا ساکتید کجای اشنایی جای سوال داره که یه ربع همه اتون ساکتید .
ارسام رفت کنار باباش ایستاد و گفت:بابا چیزی شده شما چتونه ؟
چشمام دوخته شد به دهن بابا علی که گفت:ماها رو معرفی کردید نمیخواید مامان بابای محدثه رو هم معرفی کنید .
ارسام بهم نگاه کرد که یه چیزی بگو بلند شدم و با صدای رسا گفتم : بابام نوید شمس و مامانم فاطمه محمدی .
بابام دستاش رو مشت کرد و من دوباره با ذهنی پر از سوال به دهن بابا علی خیره شدم .
--ولی اشتباه میکنی هویت اصلی مادر پدرت ...داستان داره به جاهای جالبش میرسه مگه نهنوع مطلب : رمان دختر از دست رفته((☆ℳiss ℳσнα∂єѕє☆))*،
برچسب ها :درباره وبلاگ


سَلــام
بِـه کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی خـوش اومَدیــد
بَـرای دیـدَن رُمـان هـا بِـه موضوعاتِ وب بِریـن...
هَـر رُمـانی کِه تَوَسـط نویـسَنـدِه هـای ایـن وِبلــاگ نِوشـتهِ شُدِه با * عَلـامَت گُـذاریـ شُدَنـ
نَـظَـر یـادِتـونـ نَـره..
بایــــ...

مدیر وبلاگ : ─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─
موضوعات
نظرسنجی
کدوم رمان رو دوست داری؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وب
در كل اینترنت
ネオン のデコメ絵文字لوگوی مدرسهネオン のデコメ絵文字 http://8pic.ir/images/3y1c78mgdpiua2l3461u.gif