تبلیغات
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی - کی گفته من شیطونم؟قسمت3پارت اخر
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی
بعد از این که ارمان رفت دستم رو دراز کردم از تو کیفم موبایلم رو برداشتم.. ده تا میس کال از مهران داشتم چند تا هم اسمس داده بود ... بهش زنگ زدم و گفتم که حالم خوب نیست نمیتونم بیام ... روی تختم دراز کشیدم چرا ارمان به حرف من خندید ..... شاید یاد سوتی هام افتاده شایدم چیز دیگه ... از پایین صدای در اومد حتما دریا اومد .... داشتم به مهران اسمس میدادم که یک دفعه در اتاق با صدای بدی باز شد - الهی فدات بشم چی شد ساحل ؟ نگاه کن تروخدا رنگشو حالت خوبه ؟ کجات درد میاد .... ماشالله داشت عین کاسکو حرف میزد!!!!!!!!!!!!!!! - وای دریا جان صبر کن خوب بذار جوابت رو بدم .... - بگو ساحل جان .... - اول این که نمیگی من میترسم این طوری در رو باز می کنی دوم این که حالم خوبه فقط چند تا سرم بخیه خورد ..... - اوا خاک بر سرم راست میگی سرت بخیه خورده برای همونه پیشونیت رو بستن .... الهی من بمیرم ساحل خیلی درد میکنه نه ؟؟؟؟؟ بخیه هام می سوخت ولی دوست نداشتم ناراحتش کنم ... - نه خواهرم درد نمیاد فقط میشه به فرزاد زنگ بزنی سر راه یه ذره شیرینی بگیره مریم میخواد بیاد ..... - من گرفتم عزیزم برم یه چیزی برای نهار درست کنم - نمیخواد چیزی درست کنی ارمان رفته نهار بگیره .... - اه جدی خدا عمرش بده پس راستی تو حالت بد شد چرا به من زنگ نزدی به اون زنگ زدی ؟ تازه خبر نداری دریا خانم که ارمان چه کار ها که نکرده ... - من حالم خوب نبوده بچه ها از تو گوشی به ارمان شانسی زنگ زدن - جدی ولی اخه ارمان گفت تو بهش زنگ زدی .... ای تو روحت ارمان حداقل میخوای دروغ بگی قبلش با من هماهنگ کن دیگه ..... - ولش کن اصلا دریا کمک میکنی من لباس هامو در بیارم ... همچین ناز میکردم انگار تیر تفنگ بهم خورده ... مانتوم رو دراوردم مواظب بودم با بخیه هام برخورد نکنه .... یه بلیز استین بلند طوسی پوشیدم با یه شلوار سفید رنگ ..... بعد از قضیه ی بابا به خودم قول داده بودم یک ذره بیشتر به خودم حواسم باشه حجابم رو خوب رعایت کنم ..... صدای فرزاد و ارمان از پایین میومد یه شال سفید هم انداختم روی سرم ... عین این تازه عروس ها !!!!! ان شالله زود عروس بشم .... دستم هامو کردم بردم به طرف اسمون که همون سقف اتاقم میشد - خدا مهر منو بنداز به دل ارمان که عاشقم بشه ..... موبایلم رو گرفتم تو دستم رفتم پایین ... فرزاد داشت وسایل نهار رو ی میز میچید .... - سلام برگشتم - سلام بر خواهر زن خوشگل خوبی ؟ نبینم چیزت بشه فرزاد مثل خواهرش من رو دوست داشت - سلام خوبی ؟ حالا که شده چی کار میشه کرد - بزرگ میشی یادت میره ساحل ..... - دستت درد نکنه یعنی الان بچه ام با صدای بلندی خندید دریا سرش رو از تو اشپرخونه در اورد بیرون - چی شده فرزاد به چی میخندی ؟ - هیچی به این خواهر شما ..... - خواهر من رو مسخره نکن میز رو بچین .... - ای به چشم دریا خانم .... هیش این هام که همش قربون صدقه ی هم میرن ...... سرم رو چرخوندم ببینم ارمان رو میبینم یا نه ... ندیدمش حتما رفته لباس هاشو عوض کنه ..... نشستم روی مبل کنار تلویزیون .... روشنش کردم شروع کردم به عوض کردن کانال ها .... اه لعنتی هیچی نداره .... یادم باشه بازهم از مریم از اون فیلم ها +18 سالش بگیرم ..... - بهتر شدی صدای ارمان بود برگشتم ... به به اقا خوشتیپ کرده یه بلیز استین کوتاه سبز پوشیده بود با یه شلوار ورزشیه مشکی .... - اره بهتر شدم ممنون .... - بیا نهار بخوریم برات باقالی پلو با گوشت گرفتم .... اخ جون غذای مورد علاقه ام ... ارمان از کجا میدونه من این غذارو هیلی دوست دارم .... - باشه تو برو الان من میام ... - باشه پس زود بیا غذا سرد میشه ها .... تلویزیون رو خاموش کردم رفتم نشستم کنار ارمان ....... چون دریا کنار فرزاد نشسته بود مجبور بودم کنار ارمان بشینم چند مدل غذا گرفته بود ... داشتم باقالی پلو میخوردم که دریا پرسید - راستی ساحل چرا سرت خورد به میز ؟ یه نگاهی به ارمان کردم و گفتم : - استادمون صدام کرد برم کنفرانس بدم که سرم گیچ رفت افتادم..... - خدا ازش نگذاره که همچین بلایی سر تو اورد ...خدا همین بلایی که سرت تو اورده ان شالله سر خودش بیاره - کی رو میگی ؟ - استادت رو میگم دیگه خدا ازش نگذره یعنی شعور نداشته که تو حالت خوب نیست ... سرفه ام گرفت وای خاک برسرم الان ارمان عصبانی میشه بهش نگاه کردم از عصبانیت صورتش قرمز شده بود - نه بابا تقصیر استادمون نبود خودم یک دفعه حالم بد شد - اما بازم تقصیر استادتون بوده صبح از قیافه ات میشد فهمید که حالت خوب نیست یعنی استادتون نفهمید ... وای حالا دریا چه گیری به استاد داد ..... دلم برای ارمان سوخت عین جوجه سرش رو انداخته بود پایین ..... بعد از ظهر مریم اومد به آرمان اس دادم که مریم میخواد بیاد بیرون از اتاقش نیاد بیرون حس کردم از دست حرف های دریا ناراحت شد سر نهار ... ولی خوب تقصیر ارمان بود دیگه اگه اون صدام نمیکرد اینطوری نمیشد ... خیلی دوست داشتم زود تر قیافه ی مهران رو ببینم ... مهران رو فقط برای تفریح میخواستم نه چیز دیگه کسی که بتونه سرم رو گرم کنه ..... دور روز از اون ماجرای سرم میگذشت امروز قرار با مهران برم بیرون ... رفتم جلوی اینه بخیه هام معلوم بود چون هنوز خوب نشده بود .... یه چسب کوچولو زدم روش موهام رو هم فر کردم ریختم روی پیشونیم ... در کمدم رو باز کردم یه مانتوی ابی خوش رنگ برداشتم ... رنگ های تیره بهم خیلی میومد ..... یه شال خوش رنگ ابی هم برداشتم .... مثلا میخواستم دلبری کنم .... دوباره رفتم جلوی اینه یه لنز مشکی برداشتم تا حسابی قیافه ام عوض بشه ... وقتی لنز مشکی و یا رنگ ها تیره میذاشتم هیچ کس نمیفهمید من لنز دارم همه ارزو دارن چشم هاشو رنگی باشه لنز میذارن اون وقت من چشم هام روشنه لنز تیره میذارم ... یه ارایش خوشمل کردم .... یه خط چشم نازک کشیدم ..... ریمل زیاد زدم تا مژه هام بیشتر خودشو نشون بده ....یه رژ گون ی طلایی با یه ذره رژ کالباسی رنگ ... همه جور ارایش بهم میومد ...... مانتو رو پوشیدم .... شالمم رو انداختم روی سرم .... کیف سرمه ای رو هم برداشتم ... دوست داشتم خیلی رسمی باشم نه مثل این دختر های ..... کارم که تموم شد خودم رو تو اینه نگاه کردم خیلی خوشگل شده بودم حالا ان قدر میگم که دوباره یه بلایی سرم میاد .... سوییچ ماشین رو برداشتم رفتم پایین .. از شانس بدم هم ارمان پایین نشسته بود داشت با تلفن حرف میزد .... حالا همیشه این موقعه ی روز بیرونه ها ..... اصلا من کلا شانس ندارم .... تا قیافه ی من رو دید تلفنش رو قطع کرد ... ای به خشکی شانس ... - کجا ؟ - باید جواب بدم ؟ - وقتی سوال می پرسم باید جواب بدی فهمیدی ؟ باز شروع کرد - میخوام برم بیرون کار دارم ..... - تو حالت خوب نیست اگه چیزی میخوای یا به من بگو یا به دریا که برات بخره . - اه نمیشه به دیگران بگم خودم باید برم ....میرم یه چیزی میخوام زود برمیگردم ... - اهان اون وقت با این تیپ میخوای بری یه چیزی بگیری ؟!...... ای لعنتی چه قدر سوال میپرسی ...... - وای کشتی من رو ..... بذار برم دیگه دیوانه ام کردی ... - برو ولی تا ساعت 8 خونه باش .... - برو بابا الان که ساعت 7 یعنی یه ساعت فقط؟؟؟؟؟ - نه تروخدا برو ساعت 12 شب بیا ..... - من رفتم هر ساعتی هم که دوست دارم برمیگردم ...... - تو بیخود میکنی، بابات تو رو به من سپرده. تو هم باید به حرف من گوش بدی یه کاری نکن پاشم باهات بیام ها ....... هیش، سریش هی به ادم گیر میده این باید بره گشت ارشاد بشه ...... - خداحافظ .... - با ماشین نرو یه دفعه تصادف میکنی ها .... یه دفعه عصبانی شدم سرش داد زدم .... - به تو ربطی نداره ها ،هی هیچی به تو نمیگم! مگه تو فضولی؟! هی تو کار های دیگران دخالت میکنی .... در رو محکم بستم اومدم بیرون الان حتما عصبانی شده ... به جهنم خوب عصبانی بشه چی کار کنم . حتی اگه برادر هم داشتم ان قدر بهم گیر نمیداد ..... ماشین رو روشن کردم با ریموت در رو باز کردم خارج شدم ... تو خیابون بودم که مهران زنگ زد .... - کجایی خانم موشه ؟ - تو خیابونم دارم میام .... - میگم اگه دوست داری به جای کافی شاپ بیا خونه ام ..... بیشعور راجع به من چه فکری کرده بود احمق .... - لازم نکرده همون کافی شاپ خوبه دیر بیای من میرم ها .... - وای ساحل خیلی بد اخلاقی ها من فقط پیشنهاد دادم نمیدونستم ناراحت میشی ... - ببخشید ها شما بیخود کردی از این پیشنهاد ها میدی ..... تلفن رو قطع کردم با ارمان دعوام شده بود داشتم سر مهران بیچاره در میاوردم ماشین رو پارک کردم پیاده شدم .... کیفم رو از روی صندلی پشت برداشتم ..... وارد کافی شاپ شدم یک دفعه همه ی سر ها برگشت به طرفم ... مخصوصا پسر ها جوری به ادم نگاه میکردن که انگار هیچی تن ادم نیست ... خاک بر سرت ساحل مجبوری یه مانتوی تنگ بپوشی ... داشتم همین طوری میز ها رو برسی میکردم که صدای ساحل گفتن یه نفر مجبورم کرد که برگردم ..... یه پسر سبزه با موهایی هایی مشکی و چشم های ابی رنگ ... خوشگل و جذاب بود ولی ارمان من یه چیز دیگه بود .... رفتم جلو .... دستش رو دراز کرد که بهش دست بدم یه اخم کوگلو کردم که باعث شد دستش رو ببره عقب ... نشستم رو صندلی قیافه اش یه ذره ترسناک بود ولی خوب از طرز لباس پوشیدنش معلوم بود که با فرهنگه ... - شما از کجا فهمیدی من ساحل ؟ - شما چیه .... به من بگو تو باشه ........ تو تو دانشگاه دیده بودمت ..... تو دانشگاه یعنی با هم همکلاس بودیم پس چرا من هیچی یادم نمیاد - یعنی با هم هم کلاس بودیم ؟ - نه ... ولی تو یه دانشگاه بودیم از دور که می دیدمت خوشم می یومد ازت ... نمیدونم چرا حس کردم داره دروغ میگه ولی به روی خودم نیاوردم ... - راستی ساحل خانم بهتری ؟ - اره یه ذره بهتر شدم ولی جای بخیه هام هنوز می سوزه .. - خوب خانم خوشگله چی میخوری ؟ - نمیدونم هر چی سفارش میدی ... بعد از چند دقیقه گفت : - راستی قیافه ات با تو دانشگاه خیلی فرق میکنه خیلی خوشگل تری .... راست میگفت تو دانشگاه قیافه ام یه جور دیگه میشد .... - مرسی لطف داری ؟ - راستی نظرت راجع به من چیه ؟ نمیدونستم باید چی بگم .... من فقط برای سرگرمی اومده بود نه چیز دیگه برای همین بهش جواب دادم .... - خوشگل نیستی ولی خوب میشه گفت جذابی ..... - وای جدی میگی مرسی از این که راستش رو گفتی ....بقیه این رو نمیگن .... - بقیه یعنی دوست دختر های دیگه ات ..... زود هول شد .. - نه بابا منظورم دوست هام بود .... اره جان عمت حاضر قسم بخورم به اندازه ی موهای سرت دوست دختر داشتی ... بعد از نیم ساعت از کافی شاپ خارج شدیم ساعت نزدیک های 5/8 بود وای الان ارمان دوباره بهم گیر میده ... - خوب ساحل خانم دیگه کجا بریم ؟ - هیچ جا .... من باید برم خونه دیرم شده ..... - الان بری خونه چه قدر زود ..... بیا بریم یه دوری بزنیم زود میری دیگه ... - نه باید برم شما ماشین داری ؟ - اره عزیزم دارم پس قول بده دوباره فردا بریم .... برو به همین خیال باش ... - باشه سعیم رو میکنم ولی قول نمیدم کاری نداری ؟ - نه کاری ندارم قربونت برم مواظب باش رسیدی خونه زنگ بزن .... ان قدر بدم می یومد پسرا این طوری حرف میزنن مخصوصا این جور پسرا که فقط به دنبال بدبخت کردن دختر ها میزنن .... سوار ماشین شدم .... با سرعت زیاد رانندگی میکردم که زود تر بذارم ولی مگه این ترافیک لعنتی میذاره ادم زود برسه .... فاتحه ی خودم رو تو ماشین خوندم الان برسم آرمان من رو کشته .... یه زنگی به دریا زدم که بیاد امشب اونجا ولی گفت مهمونی دعوت هستند دیر میام ....... ای خدا یه بار هم با این دریا کاری داری جایی دعوته ... حدود ساعت ده و نیم بود که رسیدم خونه .... یا حسین همه ی چراغ ها خونه روشنن احتمالا داشته تمرین میکرده من رو چه جوری ادب کنه .... ماشین رو پارک کردم اومدم پایین .... تو دلم صلوات می فرستادم که گیر نده بهم..... کفش هامو دراوردم رفتم تو .... عین برج زهرمار روی صندلی نشسته بود همین که چشمش به من افتاد داد کشید .... باز شروع شد - کجا بودی ؟ اون چیزی که میخواستی بخری کو .... وای یادم رفت الکی یه چیزی بخرم بهش نشون بدم هرچند خر که نبود میفهمید ... - بیرون بودم دیگه به خودم مربوطه یه چیز دخترونه بود باید حتما به تو نشون بدم مگه ؟ یه جوری نگاهم کرد که یعنی خودتی ساحل خانم ... - فکر نمیکنم تو چیز خصوصی لازم داشته باشی؟لازم داری ؟ یعنی اون ده بسته تموم شد ؟ ساحل من نمیدونم از دست تو چی کار کنم حداقل میخوای دروغ بگی یه چیزی بگو که اینطوری ضایع نشی ....از این به بعد بدون اجازه ی من حق نداری بری بیرون فهمیدی ؟ بیشعور تازگی چه قدر بی ادب شده بود !!!! کجایی مامان .... کجایی بابا ..... این پدر من رو دراورد بیرون قول میدم حتی اگه شما هم بودید ان قدر به من گیر نمیدادید - ارمان خیلی فضولی اصلا به تو چه ؟ هر جا هم که دوست داشته باشم میرم .... - همین که گفتم الان هم تا بلایی سرت نیاوردم برو گمشو تو اتاقت وگر نه بد میبینی فهمیدی ؟ عصبانی بود خیلی ولی حق نداشت بهم بی احترامی بکنه .... - به تو هیچ ربطی نداره الان هم اصلا دوست دارم دوباره برم بیرون اقا حرفیه ؟ رفتم به طرف در ورودی اگه بهش حرف نزنم همش میخواد تو کارم فوضولی کنه ... - کجا ؟؟ با تو هستم ها میگم کجا ؟..... واستا ..... کفش هامو پوشیدم رفتم تو پارکینگ .....میخواستم سوار ماشین بشم که از پشت مانتو رو گرفت ....
همچیم مانتو رو گرفت که فکر کنم از وسط پاره شد ....
برگشتم به طرفش .... چشم هاش از عصبانیت قرمز شده بود .... - ولم کن ..... - بیا برو تو خونه اون روی سگ من رو نیار بلا ها .... تو که همش سگی ماشالله ..این دفعه هم روش .. - نمیخوام میخوام برم بیرون به تو هم هیچ ربطی نداره فهمیدی ؟ - تو بیخود میکنی که این موقعه ی شب میخوای بری .. مگه تو ؟؟؟؟........ بیشعور اصلا به لج این هم شده میرم بیرون ...... - ارمان بیا برو میخوام برم هر چی صبر میکنم تو پرو تر میشی اصلا میخوام برم خونه ی دوست پسرم حرفیه ؟؟؟؟ منتظر جوابش بودم همین که سرم رو بلند کردم محکم زد زیر گوشم .... همچین زود که حس کردم پرده ی گوشم پاره شد دستم رو بردم سمت صورتم از بینیم داشت خون می یومد اشک هام از چشم ها سرازیر شد به چه حقی دست رو من بلند کرد ....- بیا برو تو ببینم .. سرم رو گرفتم بالا تو چشم هاش نگاه کردم...چشم های سبزش قرمز شده بود... - خیلی ..... تو حیوونی باید بری تیمارستان ..... - گمشو تا یه دونه دیگه بهت چک نزدم ها برو تو اتاقت ...... با چشم های گریون رفتم تو اتاقم . جلوی اینه ایستادم بیشعور ببین چه جوری زد ..... روی لپم خیلی قرمز شده بود از بینیم هم داشت خون می یومد .. کثافت ....اصلا این روانیه باید بره راونی خونه ... زنگ زدم به گوشیه دریا ... دیگه حاضر نیستم با این دیوانه ی زنجیری تنها باشم .. اه لعنتی گوشیش خاموش بود زنگ زدم به گوشیه ی فرزاد اون هم در دسترس نبود .... در رو قفل کردم لباس هامو از تنم در اوردم .... دوباره رفتم جلوی اینه صورتم بدجور قرمز شده بود ....با صدای بلند شروع کردم به گریه کردم .... اون به چه حقی دست رو من بلند کرده بود ..... گوشیم زنگ خورد مهران بود ... نمی تونستم با این صدای گریه کرده ام باهاش حرف بزنم ..... بعد از چند دقیقه قطع کرد .... خدایا چرا مامان بابام نمیان من از دست این راحت بشم .... خیر سرم عاشق کی شدم ... عاشق کسی که همه رو به چشم حیوون نگاه میکنه ... سرم رو بردم زیر پتو که صدام نره پایین ... دوست نداشتم صدای گریه ام بره پایین اون فکر کنه من ضعیفم ..... با موبایلم شماره ی صبری خانم رو گرفتم حالا که دریا نیست اون بیا پیشم دیر وقت بود ولی باید بهش زنگ میزدم .... چند تا بوق خورد تا برداشت .... - الو صبری خانم سلام ....ساحلم ..... بغض گلوم رو گرفته بود نمیتونستم حرف بزنم . -سلام عزیز دلم خوبی ؟ چی شده چرا صدات گرفته ؟ با گریه گفتم: - صبری خانم ....صبری خا.... - مادر الهی قربونت برم چی شده ؟ برای آقا اتفاقی افتاده ؟ - نه برای بابا اتفاقی نیفتاده ....تروخدا پاشو بیا خونه ...اون منو زد ..... - خاک برسرم کی تو رو زد ؟دزد اومده ؟مگه اقا ارمان خونه نیست که تو داری اینطوری گریه میکنی ؟ مرده شعور اون ارمان رو ببره نمیخوام دیگه چشم هام به چشم هاش بیفته .. - صبری خانم ارمان من رو زد هر چی به دریا زنگ میزنم گوشیش خاموشه میشه بیاید ؟ - اوا خاک عالم اقا ارمان تو رو اخه برای چی زد ؟ نگران نباش دخترم من الان آژرانس میگیرم میام باشه ؟ با گریه گفتم : - باشه اما زود بیاید ها تلفن رو قطع کردم شاید اتفاق خاصی نیفتاده بود ولی برای مندخیلی خاص بود چرا ارمان باید رو ی من دست بلند کنه مگه من عروسکشم که اینطوری میکنه ..... همیشه وقتی گریه میکردم سرم به شدت درد میگرفت ... چشم هامو بستم .... هنوز دستمال خونیه بینیم تو دستم بود از دور انداختم تو سطل اشغالی ... یه دستمال دیگه برداشتم گرفتم جلوی بینیم ... گوشیم دوباره زنگ خورد مهران بود ... حوصله اش رو نداشتم همش تقصیر اون بود که من آقا ارمان کتک خوردم ... بلیزم رو عوض کردم چند قطره خون ریخته بود روش .... نشستم رو ی تخت دوباره شماره ی دریا رو گرفتم خاموش بود من نمیدونم خیر سرش گوشی داشت اما همیشه ی خدا خاموش بود ..... داشتم به دریا فش میدادم که صدای در اتاق اومد ....... یا حسین حتما دوباره اومده کتکم بزنه ....
ناخوداگاه ترسیدم چسبیدم به تخت .....


یعنی چی کارم داره ؟؟؟؟ حتما دوباره میخواد بزنه ناقصم کنه ... برای بار دوم در زدجوابش رو ندادم ................... دستگیره ی در تکون میخورد ... - ساحل بیا بیرون کارت دارم .... من عمرا از جام تکون بخورم تو خطر ناکی .. - ساحل من که میدونم بیداری بیا بیرون کارت دارم ... جوابش رو ندادم عجب رویی داره .... - ساحل من اعصاب ندارم ها وبا صدای بلند تری که شبیه فریاد بود گفت : - بیا بیرون تا این در رو نشکوندم .... ان قدر جمله اش رو محکم گفت که واقعا ترسیدم ..... - من نمیام بیرون با تو هم هیچ کاری ندارم .... - چه عجب جوابی دادی بیا در رو باز کن با هات کار دارم .... دوباره بغض گلوم رو گرفت - که دوباره بزنی زیر گوشم .... چند لحظه سکوت کرد دوباره گفت : - من معذرت میخوام بیا بیرون کارت دارم .... لحن صداش یه جور دیگه شد ولی واقعا میترسیدم برم بیرون ..... ارمان از اون مر هایی بود که اصلا نمیتونست خودش رو کنترل کنه وقتی عصبانی میشد دیگه عقلش کار نمیکرد ... - من بیرونم نمیام با تو هم دیگه حرف نمیزنم الان صبری خانم میاد تکلیف من رو روشن کنه .... همه ی حرف ها رو داشتم با گریه میزدم ... - به اون بنده ی خدا برای چی زنگ زدی اخه ؟ گریه نکن بیا باهات کار دارم .. - من با تو حرفی ندارم ... دیگه هر حرفی زد جوابش رو ندادم ... رفتم جلوی اینه دقیقا جای انگشت هاش روی صورتم بود .. بیشعور چه دست سنگینی هم داره .. نشستم روی زمین شروع کردم به گریه کردن ..... دختر لوسی نبودم ولی هیچ وقت فکر نمیکردم ارمان همچین کاری بکنه اونم فقط برای یه حرف ..... نیم ساعت بعد دوباره در اتاق زده شد ... اه سریش دوباره برگشت .... - گفتم گمشو من بیا تو حرفی ندارم ..... - دختر قشنگم منم بیا در رو باز کن ... چرا متوجه نشده بودم صدای زنگ اومد .. در رو باز کردم خودم رو انداختم تو بغلش ..... ارامش گرفتم با این که خیلی اذیتش میکردم ولی همیشه باعث ارامشم میشد.... - عزیز دلم بسه دیگه ....ببین سر این چشم های خوشگلت چه بلای اوردی .... سرم رو از تو اغوشش بیرون اوردم به چشم هاش نگاه کردم .... تو چشم هاش ارامش خاصی بود ..... - صبری خانم ببین ارمان چه بلایی سرم اورده به صورتم اشاره کردم .... - الهی قربونت برم حالا اینطوری گریه نکن دلم ریش شد اخه چرا این اتفاق افتاد ..... قضیه رو بدون هیچ کم و زیاد کردنی گفتم ...... - دختر گلم بابات تو رو به اون سپرده شاید برای همینه یه ذره نگرانته .. - یعنی هر کس نگران کسی دیگه است باید کتکش بزنه .... بغض کردم یه بچه ها هی گریه ام میگرفت .... شاید به خاطر این بود که تا حالا از دست کسی کتک نخورده بودم .... صبری حانم خندید و گفت : - پاشو دختر تو که اینطوری نبودی بابات دعوات میکرد هرهر میخندی حالا چرا الان اینطوری میکنی .... پاشو دختره گند خجالت بکش ...ببین من نوه ام رو به خاطر تو ول کردم اومدم .... چون ترو رو به اندازه ی دخترم دوست دارم ...... تازه یادم اومد که باید تولد نوه اش رو تبریک بگم ...... - وای راستی مبارک باشه خوشگله ؟ اسمش رو چی گذاشتید ؟ دخترتون درد زیاد کشید .... - صبر کن بذار جوابت رو بدم گل دختر یکی یکی ..... - اره عزیزم خیلی خوشگله اسمش رو گذاشتیم مینا ... ادم وقتی میخواد مادر بشه باید درد بکشه دیگه مگه نه ؟؟؟؟حالا هر وقت خودت مادر شدی تجربه میکنی ... سرم رو انداختم پایین مثلا خجالت کشیدم .... - الهی قربونت برم حالا خجالت نکش اجازه میدی من برم پایین ؟؟؟ - نه برای چی میخواید برید ؟ - اقا خیلی ناراحت بود من که اومدم روی صندلی نشسته بود سرشم انداخته بود پایین ... ساحلی فکر کنم خودش هم فهمیده که کار اشتباهی کرده بذار برم بهش بگم که حالت خوبه ؟ عمرا اون از کارش ناراحت باشه .... همیشه میزنه همه چیز رو خراب میکنه بعدش به جای عذر خواهی دوباره ادم رو دعوا میکنه ..... - صبری خانم بذارید بفهمه که کار اشتباهی کرده اگه ازتون پرسید بگید خیلی از دستش ناراحتم .... یه خنده ی قشنگی کرد - من که میدونم ته دلت ازش ناراحت نیستی ولی خوب باشه بهش میگم که از دستش عصبانی هستی ..... موقعه ی رفتن گفت : - ساحل حداقل فهمیدی روت غیرت داره پس دیگه با احساساتش بازی نکن.... به حرف هاش فکر کردم یعنی واقعا ارمان روی من حساسه .... از صبری خانم خواستم که تو اتاقم پیشم بخوابه اونم با کمال میل قبول کرد ...
همین که سرم رو ی بالش گذاشتم خوابم برد ..... با نوازش دست های لطیفی از خواب بیدار شدم ... اروم چشم هامو باز کردم دریا بود که داشت صورتم رو ناز میکرد .... چه عجب خانم تشریف آوردن میذاشت این ارمان من رو میکشت بعد تشریفش رو می یاورد ..... - پاشو دیگه چه قدر نازت رو بخرم ..... روم رو برگردوندم ....... - ساحل جونم میدونم از دستم ناراحتی...؛ صبری خانم همه چی برام تعریف کرد....... - چرا دیشب گوشیت خاموش بود هان ....ادم وقتی یه وسیله ای رو میخره باید بدونه چه جوری ازش استفاده کنه .. - الهی قربونت برم که ان قدر عصبانی هستی پاشو بیا پایین صبحونه بخور میخوایم بریم شمال ..... چه دل خوشی داره برای خودش ..... - شمال برای چی ؟ - هیچی همین طوری فرزاد گفت بریم یه ذره تفریح کنیم .... فرزاد هم برای خودش حرف زده ..... - به نظرت من با این قیافه بیام ... یه ذره نگاهم کرد ... - وا مگه چته ؟ - تو صورتم رو ندیدی که چه قدر قرمزه .....جای انگشت های پسر عموتون روی صورتمه ؛ یه ذره دقت کنی میبینی ... - الهی قربونت برم صورتت خوبه فقط یه کوچلو قرمزه که اونم اصلا معلوم نیست ... من نمیدونم چرا ارمان این کار رو کرده ؟ خوب تو هم حتما یه چیزی بهش گفتی دیگه ...... خواهر ما رو باش به جای این که از من طرفداری کنه ؛ از اون طرفداری میکنه ................................ - دریا دستت درد نکنه میگم به خاطر یه حرف زد زیر گوشم اون وقت تو میگی..... - ساحل جون میدونی که آرمان چه قدر حساسه چند بار هم به خاطر چند تا موضوع کوچلو به من تذکر داده ....مرده دیگه غیرت داره .... تازه فرزاد هم یه بار نزدیک بود به خاطراین که موهام زیادی بیرون بود با من دعواش بشه ..... فرزاد با آرمان خیلی فرق میکرد .... فرزاد همسر دریا بود ولی آرمان به چه حقی این کار رو کرد .... - تو هم هی از اون طرفداری کن خوب ... - خواهر من ...الهی قربونت برم پاشو ان قدر حرص نخور بزرگ میشی یادت میره ......پاشو فرزاد کلی خواهش کرد تا ارمان راضی شد بیا ها ..... پاشو زود باش باید اول صبحونه بخوری ..... وای وای چه قدر از این ارمان بد میاد ... - شما برید من نمیام جایی که ارمان باشه من نمیتونم بیام دیدی که وحشیه الان باز میزنه من رو ناقص میکنه ..... دریا خندید .... این خواهر ما هم دیوانه شده الکی برای خودش میخنده .... - خیلی بامزه حرف میزنی ساحل ....پاشو دیگه لوس بازی در نیار حالا اون یه غلطی کرده تو ببخشش ..... تا به غلط کردن نیفته من نمیبخشمش ... حقشه برم دانشگاه به همه بگم که استادشون چه ادم بیشعوریه ..... - پاشو عزیز دلم الان صدای فرزاد در میاد ها ... پاشو .... دلم هوای یه جای خوب رو کرده بود چه بهتر از این که بریم دریا ...... - تو برو پایین من حاضر میشم میام ...... - باشه پس برای خودت لباس بیار ها ... - باشه مگه میخواییم چند روز بمونیم ؟؟؟ راستی صبری خانم رفت ؟ - نمیدونم ساحل چند روز می مونیم ....اره بیچاره نگران دخترش بود بهش گفتم که بره ...... بعد از رفتن دریا از تخت بلند شدم . چشم هام به خاطر گریه ی دیشب حسابی قرمز شده بود .... دریا راست میگفت قرمزیه صورتم رفت بود ولی قشنگ معلوم بود که یه نفر محکم زده به صورتم ..... ارمان خدا ازت نگذره که این بلا رو سر من آوردی ... از تو کشوییم چند تا بلیز و شلوار راحتی دراوردم گذاشتم توی کولیم ... دو تا هم مانتو برداشتم با چند تا شال همرنگش .... بلیزم رو با یه تاپ خوشگل عوض کردم ... مانتو مشکیم رو پوشیدم . یه شال مشکی هم برداشتم عین کسایی که یه نفرشون فوت کرده لباس پوشیدم .. رفتم جلوی اینه موهام رو تا حد ممکن بالا بستم ... یه ذره کرم پودر زدم تا بلکه از قرمزیه ی صورتم کم بشه .... وسایل ارایشم رو از تو کشوییم دراوردم ... یه خط چشم نازک کشیدم .... یه ذره ریمل ....یه ذره رژگونه .... و در اخر هم یه رژ کالباسی رنگ زدم ... یه نگاهی به خودم انداختم ..... ای بد نشده بودم .... از قیافه و تیپم خوشم اومد چون پوستم روشن بود رنگ های تره که می پوشیدم خیلی خوشگل میشدم .... کیف لوازم ارایشم رو گذاشتم تو کیفم ... شارژر موبایل و لب تابم رو هم برداشتم گذاشتم تو کیف مخصوص خودش ..... نگاهی به اتاق کردم .... نه دیگه چیزی نمیخوام .... اه یادم رفت مایو بردارم ... از تو کشوییم برداشتم گذاشتم تو کیف .... دیگه چیزی لازم نداشتم رفتم پایین ... وای الان اگه آرمان رو ببینم چی کار کنم ..... با این که از دستش ناراحت بودم ولی ته دلم از این که روم غیرت داشت خوشم اومد ..... از پله ها رفتم پایین .... فرزاد و دریا در حال بحث کردن سر ماشین بودن .... وای این هام که همش دعواشون رو میارن این جا ........... رفتم جلو به فرزاد سلام دادم .... - به به سلام ساحل خانم گل خوبی ؟ - مرسی ای بد نیستم .... - انگار حالت خوب نیست نه ؟ خوش حال باش میخواییم بریم شمال ها .... گود بای پارتی ...... خندیدم فرزا همیشه دلش خوش بود اگر بدترین اتفاق هم براش پیش می یومد باز هم میخندید .....
از این رفتارش خوشم می یومد .....خدایا کاش دوست داشت ......
با خودم گفتم اگه دوستم داشت که نمیزد ناقصم کنه ...

داشتم صبحون میخوردم که آقا با چشم های پف کرده و قرمز اومد .. یه نگاهی بهم کرد .... - سلام !!!! جوابش رو ندادم اومد نشست رو به روم .... حوصله ی نگاهش رو نداشتم بدون این که چایم رو بخورم از جام بلند شدم .. فرزا با تعجب بهم نگاه کرد - اه ساحل چرا صبحونه ات رو نمیخوری هان ؟ - میل ندارم .... من میرم تو حیاط تا شما و دریا بیاید ... مخصوصا اسم آرمان رو نبردم ای کاش نیاد .. ولی خوب اولین بار بود که میخواستم با هاش مسافرت برم .... - باشه برو فقط ساکت رو بذار من میارم سنگینه .... - باشه مرسی ..... رفتم تو حیاط نشستم روی یه نیمکتی که کنار باغچه بود تو این فکر بودم که نوه ی صبری خانم چه شکلیه .. کاشت همراهش میرفتم تا نوه اش رو ببینم ..... چه قدر صبری خانم مهربونه با این که تو این چند سال به اندازه ی موهای سرم اذیتش کردم ولی بازم باهام مهربونه .... داشتم همین طوری با خودم فکر میکردم که با صدای سرفه به خودم اومدم .... ارمان بود .... اه اه چه تیپ خفنی زده ..... یه بلیز نازک قهوه ای تنش بود با یه شلوار قهوه ای پرنگ تر .. یقه اش رو هم کامل باز گذاشته بود این خوده شیطونه اون وقت من رو میخواد ارشاد کنه فکر کنم عطرش رو هم روی خودش خالی کرده بود .... از اون عطر ها که ادم میره تو یه فاز دیگه ........ فازه +18 سال ....... ساکم رو گرفته بود دستش .... بچه پرو خوب اگه میخوای عذر خواهی کنی ... بیا عذر خواهی کنه .... سرم رو انداختم پایین ... ساکت رو گذاشت صندق عقب ... میخوای منت کشی کنی .....اخی پسر کوچلو خوشگل ...... چند دقیقه بعد دریا و فرزاد هم اومدن قرار شد با ماشین فرزاد بریم ... زود تر از همه رفتم سوار ماشین شاستی بلند فرزاد شدم ..... منتظر موندم تا بیان سوار بشن .... دریا خواست عقب پیش من بشینه که آرمان نذاشت .... - نه دریا تو برو پیش فرزا بشین عادت داری پیشش بشینی - نه بابا عادت چیه من میشینم عقب تو برو جلو ....... دریا می دونست از دست ارمان خیلی عصبانیم برای همین خودش اومد عقب کنارم نشست ..... راه افتادیم به سوی شمال ....... موبایلم رو از تو کیفم برداشتم .... مهران چند بار زنگ زده بود ....... شروع کردم با مهران به اسمس بازی کردن .. ارمان از تو اینه همش نگاهم میکرد خوبه الان گیر میده که چرا ان قدر اسمس بازی میکنی ..... وسط های راه بودیم که صدای دریا در اومد .... - وای فرزاد حوصله ام سررفت .....این ساحلم که ماشااله یه کلمه با ادم حرف نمیزنه ..... یه اهنگی بذار گوش بدیم .... فرزاد برگشت به پشت و گفت : - باشه قربونت برم تو حرص نخور ...... بفرما اینم اهنگ ....... خوش به حال دریا که فرزاد ان قدر عاشقانه دوستش داشت .... یه اهنگ شاد از سام بگی گذاشت به اسم ای جونم ..... ای جونم قدمات روی چشمام بیا و مهمونم شو گرمی خونم شو ببین پریشونه دلم بیا آرومم کن ای جونم می خوام عطر تنت بپیچه توخونم تو که نیستی یه سرگردونه دیونم ای جونم بیا که داغونم ای جونم عمرم نفسم عشقم تویی همه کسم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم دلیل بودنم عشقم مثل خون تو تنم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم ای جونم خزونم بی تو ابره پره بارونم بیا جونم بیا که قدر بودنتو می دونم می دونی اگه بگی که می مونی منو به هرچی می خوای میرسونی تو که جونی بیا بگو که می مونی ای جونم عمرم نفسم عشقم تویی همه کسم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم دلیل بودنم عشقم مثل خون تو تنم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم ای جونم من این حس قشنگو به تو مدیونم می دونم تا دنیا باشه عاشق تو می مونم می دونم می مونم ای جونم عمرم نفسم عشقم تویی همه کسم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم دلیل بودنم عشقم مثل خون تو تنم وای چه خوشحالم تو رو دارم ای جونم با هر ای جونمی که خوانده میگفت فرزا هم برمیگشت به دریا میگفت : - ایییی جونم ... از کار های فرزاد خنده ام گرفت .. اصلا انگار نه انگار که من و ارمان تو ماشین نشسته بودیم .. کم مونده بود ماشین رو بزنه کنار چند تا دریا رو بوس کنه ..... اخر سر دریا صبرش تموم شد وگفت: - فرزاد خجالت بکش میخوای ما رو به کشتن بدی اخه ببین ارمان و ساحل دارن بهت میخندن .... مگه تو دلقکی اخه ...... ارمان به بهانه های مختلف هی برمیگشت عقب ... همش نگاهش میفتاد به صورتم .
نوع مطلب : رمان کی گفته من شیطونم؟((شادی73))،
برچسب ها :درباره وبلاگ


سَلــام
بِـه کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی خـوش اومَدیــد
بَـرای دیـدَن رُمـان هـا بِـه موضوعاتِ وب بِریـن...
هَـر رُمـانی کِه تَوَسـط نویـسَنـدِه هـای ایـن وِبلــاگ نِوشـتهِ شُدِه با * عَلـامَت گُـذاریـ شُدَنـ
نَـظَـر یـادِتـونـ نَـره..
بایــــ...

مدیر وبلاگ : ─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─
موضوعات
نظرسنجی
کدوم رمان رو دوست داری؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وب
در كل اینترنت
ネオン のデコメ絵文字لوگوی مدرسهネオン のデコメ絵文字 http://8pic.ir/images/3y1c78mgdpiua2l3461u.gif